Kontaktskjema garasjer CF


  • Hus med Garasje

Garasjens Bredde

cm

Garasjens Lengde

cm

Ønsket takløsning:

 ?
(Hvis annet spesifiser)

Takvinkel (sett inn grader)

Belistning (Dører, vinduer og porter)

Kledning


(angi type kledning)

Grunnet kledning

 Ja Nei

Overbygd front (60 cm)

 Ja Nei ?

Ark/Oppløft m/ca. bredde 3 meter

 Ark Oppløft ?

Vindsperre og utlekting

 Ja Nei

Taktekke

 Takstein standard Papp Annet
(Hvis annet spesifiser)

Vinduer i garasje antall

stk. Fast karm 100 x 50 cm
stk. Topphengslet 100 x 50 cm
stk. Annet
angi størrelse

Vinduer i gavler antall

stk. Sidehengslet 80 x 80 cm
stk. Annet
angi størrelse

Garasje dør

Stk. 90 x 200 cm Garasje
Stk. 80 x 190 cm Gavl
stk. Annet
angi størrelse

Trapp

 Innvendig Utvendig

Gulv på loft mellom knevegger

 Ja Nei

Port (isolert stål)

Stk. 250 x 212,5 cm
Stk. 500 x 212,5 cm
Stk. annet
anngi størrelse
 Lang vegg Gavl vegg

Portåpner

 Ja Nei

Takrenner i stål


(Hvis annet spesifiser)

Leveranse

 Byggesett 1/2 montert Montert  ?

Jeg ønsker å bli ringt opp av 1-2-Tre for mer info

 Ja Nei

Velg din nærmeste Carlsen Fritzøe avdeling:
Tilleggsopplysninger:

 
Legg ved fil:

  

captcha
Tast inn kode fra bildet