2 mannsboliger – Asker


2 stk. 2 mannsboliger ble levert til kunde i Asker høsten 2014.

Ble levert med høy ferdiggrad:

  • Yttervegger for sprøytebetong(kjeller) som elementer
  • Yttervegger Plan 1 og 2 som elementer
    • 36x198mm bindingsverk, GU, isolasjon og liggenede kledning.
  • Bjelkelagselementer
  • Innvendige bære- og delevegger som elementer.
  • Brann- og lydvegger som elementer.
  • Precut sperretak

Veggelementene ble levert ferdig med innsatte vinduer.