BYGGELEMENTER


BYGGELEMENTER

La arbeidet på byggeplassen gå raskere ved at vi produserer elementer for deg. Vi skreddersyr gjerne løsninger og er din diskusjonspartner i byggeprosessen. Vi utarbeider også produksjonstegninger etter dine byggetegninger. Dette sikrer kvaliteten på våre produkter.

  •     Norskproduserte elementer
  •     Kortere byggetid
  •     Effektiv montering
  •     Redusert fuktighet i bygg
  •     Kostnadseffektivt
  •     Produksjon innendørs
Montering veggelementer Heising av byggelement Spikring av lekter Innmontering av vindu

 

Elementene produseres i mange ulike varianter og kan tilpasses de fleste ønsker, alt i henhold til forskriftene. Vi dokumenterer produktene og beregningene.
En av fordelene er at elementene produseres ferdig innendørs slik at man er uavhengig av vær- og klimaforhold på byggeplassen. Vanligvis leveres elementene med overflatebehandlet kledning fra fabrikk, vinduer innsatt med belistning og vannbrett, vindsperre og utlekting, isolasjon og transportplast.