Produksjon


Elementproduksjon

Sammensetting av bindingsverk 1-2-Tre

 

 

Klikk her for info – 1-2-Tre Trailer 6.5MB

 

 

Ferdigkappet bindingsverk 1-2-TreDatakapp

Nesten all trelast blir forhåndskappet og ligger klart til våre tømrere før de starter selve monteringen. Kapping blir utført under kontrollerte former på automatiske kappsager, etter CNC datafiler fra våre konstruktører. Med dette oppnår vi en rasjonell drift, lav svinnprosent og konkurransedyktige priser til kunde.

 

 

Hundegger kappsag 1-2-Tre

 

Hundegger kappanlegg

Topp moderne kappanlegg Speedcut SC3, er kjernen i bedriften. Anlegget kapper trelast i opptil 10,5 m lengde og innehar stor kapasitet betjent med en person. I tillegg er anlegget svært fleksibelt med funksjoner for hulltaking til ventilasjon, garping og fresing av bjelker, samt lengdeoptimalisering og produktmerking.

 

 

Oversiktsbilde ny produksjonshall 1-2-Tre

Weinmann fullautomatisert produksjonslinje 

Vi har effektivisert produksjonen med den aller nyeste teknologien fra den tyske leverandøren Weinmann. Produksjonslinjen er ca 125 meter lang, hvor de fleste operasjoner nå utføres av maskiner styrt av våre dyktige medarbeidere. Utstyret avlaster tidligere manuelle operasjoner som gir høyere effektivitet og dermed økt produksjon pr ansatt.

 

Spikring av bindingsverk 1-2-Tre

Stasjon 1
Her settes bindingsverket sammen.

 

 

 

 

Spikring av GU plater

Stasjon 2
Her foregår montering av gipsplater og utlekting

 

 

 

_B7A0576_21x14

 

Stasjon 3 og 4

Her arbeider normalt 2 – 3 personer, da de mest tidkrevende operasjoner utføres her,  montering av kledning og utvendig listverk.

 

 

Innmontering av vinduer 1-2-Tre

Vinduer/isolering

Elementet løftes så ut av produksjonslinjen, og deretter settes vinduer inn når elementet er i oppreist stilling. Til sist blir elementene isolert og pakket i transportplast før elementene blir plassert på transportramme.

 

 

Produksjon av gavlelement 1-2-Tre

Gavl

Produksjon av gavler er krevende da disse ofte produserer hele og krever derfor mye plass. Det er transporthøyden som begrenser utførelsen, noe som ofte løses med oppdeling av elementet. Gavler utføres etter samme prinsipper som yttervegger. I tillegg lager vi ferdige gesimskasser og vindskier.

 

Pakket og klart for levering 1-2-Tre

 

Lagring

Alle elementene pakkes godt inn i plast for at de ikke skal bli utsatt for fuktighet.

 

 

 

Transport

 

Transport

Transportør henter elementene ferdig pakket på transportramme m/påmonterte lastestropper. Elementene leveres byggeplass eller heiser på plass hele bygget.