Montering


Montering av byggelementer

 

 

Transport
Vi benytter kranbiler og utstyr som er tilpasset element- og takstolleveranser. Sjåførene er deltaktige i monteringen. Derfor er det viktig at de har god kompetanse og erfaring med slik transport og monteringsarbeid.

 

 

Montering av vegger
Elementene løftes i godkjente stropper som følger vår leveranse. Montørene tar imot og fester hvert enkelt element i bunn og topp. Oppretting og kontroll blir utført før 2. etasje settes opp.

 

 

 

Montering av takstoler
Monteres etter våre monteringsplaner og anvisninger. Ved større takstoler løftes ofte en og en takstol på plass, dvs at kranbil med sjåfør er delaktig i prosessen.

 

 

 

Montering av gavler

Endegavler med ferdigmonterte gesimskasser og vindskier løftes så på plass. På byggeplassen sparer man normalt bruk av stillas og tidkrevende arbeider i høyden. På denne måten går selve reisingen av huset raskere samtidig som man reduserer faren for arbeidsulykker.

 

 

 

Ferdig montering
Selve element- og takstolmontasjen vil variere noe i tid, avhengig av hustype. Normalt tar det ca. 5 – 6 timer for en 1-etasjes bolig. Fortsatt er det viktig å sikre bygget mot unødig fuktighet. Derfor anbefaler vi at tetting av taket er neste steg.

 

Hvis du ikke har eget monteringsteam så har vi flere gode samarbeidspartnere å anbefale.