Montering


Montering av byggelementer

 

Transport av ferdigelementer 1-2-tre

 

Transport
Vi benytter kranbiler og utstyr som er tilpasset element- og takstolleveranser. Sjåførene er deltaktige i monteringen. Derfor er det viktig at de har god kompetanse og erfaring med slik transport og monteringsarbeid.

 

Montering av veggelementer fra 1-2-Tre

 

Montering av vegger
Elementene løftes i godkjente stropper som følger vår leveranse. Montørene tar imot og fester hvert enkelt element i bunn og topp. Oppretting og kontroll blir utført før 2. etasje settes opp.

 

 

Takstoler heises på plass 1-2-Tre

 

Montering av takstoler
Monteres etter våre monteringsplaner og anvisninger. Ved større takstoler løftes ofte en og en takstol på plass, dvs at kranbil med sjåfør er delaktig i prosessen.

 

 

Gavlvegg klar for montering 1-2-Tre

 

Montering av gavler

Endegavler med ferdigmonterte gesimskasser og vindskier løftes så på plass. På byggeplassen sparer man normalt bruk av stillas og tidkrevende arbeider i høyden. På denne måten går selve reisingen av huset raskere samtidig som man reduserer faren for arbeidsulykker.

 

 

Ferdig montert hus levert av 1-2-Tre Elementproduksjon

 

Ferdig montering
Selve element- og takstolmontasjen vil variere noe i tid, avhengig av hustype. Normalt tar det ca. 5 – 6 timer for en 1-etasjes bolig. Fortsatt er det viktig å sikre bygget mot unødig fuktighet. Derfor anbefaler vi at tetting av taket er neste steg.

 

Hvis du ikke har eget monteringsteam så har vi flere gode samarbeidspartnere å anbefale.