Produksjon


Datakapp6778
Nesten all trelast blir forhåndskappet og ligger klart til våre tømrere før de starter selve monteringen. Kapping blir utført under kontrollerte former på automatiske kappsager, hvor man taster inn riktig lengde, kappvinkel og antall. Med dette oppnår vi en rasjonell drift og lav svinnprosent. Det medfører at vi kan holde konkurransedyktige priser på våre elementer.

Hundegger – Litt info!!

Produksjon

6764Produksjonslinje

Vi har effektivisert og systematisert produksjonen med topp moderne produksjonslinje og dyktige fagfolk.
Elementene blir flyttet fra stasjon til stasjon i lengderetningen. I stasjon 1 spikres bindingsverket sammen.
Elementet skyves deretter til stasjon 2, hvor en annen person monterer vindtetting i form av gipsplater eller annet materiale. Her monteres også utlekting.

 

 

 

 

Hus med Garasje

Vinduer/isolering

Elementet løftes så ut av produksjonslinjen, og deretter settes vinduer inn når elementet er i oppreist stilling.

Til sist blir elementene isolert og pakket i transportplast før elementene blir plassert på transportramme

 
 
Gavl

Produksjon av gavler er krevende da disse ofte produserer hele og krever derfor mye plass. Det er

transporthøyden som begrenser utførelsen, noe som ofte løses med oppdeling av elementet.

Gavler utføres etter samme prinsipper som yttervegger. I tillegg lager vi ferdige gesimskasser og vindskier.

 Transport

Transportør henter elementene ferdig pakket på transportramme m/påmonterte lastestropper.

Elementene leveres byggeplass eller heiser på plass hele bygget.