TAKSYSTEMER


TAKSYSTEMER

Prefabrikerte konstruksjoner er den mest rasjonelle måte å bygge takverk på.

1-2-Tre leverer takstoler eller sperretak litt avhengig av byggets utforming.

I tillegg leverer vi også takelementer.

 

Mulighetene er mange, og de viktigste fordelene er:

  • Økt bæreevne
  • Fleksible løsninger
  • Rask montering
  • Stor nøyaktighet

 

Komplette takverk dimensjoneres etter tegning, hvor man lager ferdige kapplister og produksjonstegninger. Alt blir levert til byggeplass med monteringsanvisninger som følger leveransen ut på lastebil.

Monteringsveiledning takstoler, mindre bygg