Alternative takstoler


Alternative takstoler

 

Lofttakstol - beregnet for utnyttelse av loftet som boligrom. Kan spenne fritt, men innvendig bæring må benyttes i mange tilfeller. Spennvidde opp til ca. 15 m.

A-takstol

Vanlig saltakstol. Kan benyttes til alle typer bygg. Vanlig spennvidde: 4 - 12 m. Min. takvinkel: ca. 10 grader.

W-takstol

Valmtakstol for bæring av valmsystemet. Disse leveres ferdig avtrappet sammen med grad- og skiftesperrer. Vanlig spennvidde: 4 - 10 m.

Valmtakstol

Sakstakstol for større spenn. Antall diagonaler vil variere med spennvidden. Spennvidde: opp til ca. 25 m.

Saks 2

Sakstakstol for innvendig mønt himling. Vinkel mellom overgurt og undergurt bør ikke være mindre enn ca. 10 grader. Vanlig spennvidde: 4 - 10 m.

Saks 1

Pulttakstol for tak med ensidig fall eller som en del av et større takverk. Vanlig spennvidde: 4 - 8 m. Min. takvinkel: ca. 10 grader.

Pult 1